Projekty wspierane przez Unię Europejską

Zapoznaj się z naszymi projektami, które uzyskały dofinansowanie z funduszy Europejskich.

„Serce nie sługa – kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna mieszkańców Województwa Śląskiego.”

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-02FF/19

Cel główny projektu:
Utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 310 mieszkańców Województwa Śląskiego
w wieku od 40 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo
lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia
poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, zwiększenie
poziomu wiedzy u co najmniej 310 osób na temat zdrowego trybu życia- uczestników projektu i członków ich
rodzin poprzez cykl działań edukacyjnych.

Wartość projektu: 1 034 775,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 910 602,00 zł.

"Głęboki oddech – kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w Województwie Śląskim.”

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-0205/19

Cel główny projektu:
Utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 320 mieszkańców Województwa Śląskiego w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość́ do podjęcia zatrudnienia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu oddechowego poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji pulmonologicznej, zwiększenie poziomu wiedzy u co najmniej 640 osób na temat zdrowego trybu życia uczestników projektu i członków ich rodzin poprzez cykl działań edukacyjnych.

Wartość projektu 847 893,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 746 146,50 zł.

"Plan na przyszłość" – kompleksowa rehabilitacja w chorobach przewlekłych układu ruchu.

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-00HC/19

Cel główny projektu:
Wzrost dostępu do kompleksowej rehabilitacji 1200 osób w wieku od 50 do 59 lat u kobiet i 50 do 64 lat u mężczyzn dotkniętych problemem chorób przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego, aktywnych
zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenu Województwa Śląskiego.

Realizacja projektu ma na celu ma poprawę stanu zdrowia oraz zdolności do aktywności zawodowej uczestników programu.


Wartość projektu 2 060 121,60 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 812 907,01 zł.

"Plan na przyszłość" – kompleksowa rehabilitacja w chorobach zapalnych układu ruchu.

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-00HB/19

Cel główny projektu:
Wzrost dostępu do kompleksowej rehabilitacji 1100 osób w wieku od 50 do 59 lat u kobiet i 50 do 64 lat u mężczyzn dotkniętych problemem chorób zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenu Województwa Śląskiego.

Realizacja projektu ma na celu ma poprawę stanu zdrowia oraz zdolności do aktywności zawodowej uczestników programu.

Podjęcie działań w ramach edukacji zdrowotnej i żywieniowej wpłynie wprost na poprawę jakości życia mieszkańców, co w przyszłości przedłoży się na wzrost zatrudnienia w regionie.

Wartość projektu: 2 073 667,20 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 824 827,14 zł.

Pobierz dokumentację

Szczegóły na temat finansowania, opis projektu, kwoty

Adres

Ceglana 67C, 40-514 Katowice

Telefon kontaktowy

32 201 50 14

Skontaktuj się z nami, z pewnością odpiszemy

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, Politykę Prywatności i Warunki użytkowania Google.